Runeng (Acid Mật)

Bảo vệ gan mật, phòng ngừa bệnh gan, nhũ hóa chất béo.