Mixed Feed Additives Formic acid+Ammonium Formate New-Super Acid

Bổ sung các acid hữu cơ trong TĂCN nhằm kiểm soát dinh dưỡng duy trì sức khoẻ toàn bộ đường ruột và ngăn ngừa tiêu chảy giúp cho vật nuôi mạnh khoẻ.

Heo: 2 – 6kg/tấn thức ăn hỗn hợp.
Gà thịt, gà đẻ, vịt: 1-3 kg/tấn thức ăn hỗn hợp.
Nuôi trồng thuỷ sản: 1-5 kg/tấn thức ăn hỗn hợp.