AQUAPRO 40 (DMPT 40 %)

Chất dẫn dụ. Tăng khả năng tính bắt mồi của tôm cá, cải thiện khả năng chống căng thẳng, chống áp suất thẩm thấu.Có vai trò tương tự của ecdysone, chức năng bảo vệ gan, cải thiện chất lượng thịt và hoạt động kháng khuẩn.