Compound Premix A701 for Fish

Bổ sung vitamin và khoáng cho cá.