Dingsu E50 Tributyrin

Bổ sung Tributyrin trong thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, nhằm cải thiện đường tiêu hoá vật nuôi