Sodium humate

Thúc đẩy tăng trưởng, giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy, tăng tỷ lệ và kéo dài thời gian đẻ trứng của gia cầm, nâng cao chất lượng trứng và thúc đẩy tiết sữa ở gia súc.

Đối với thủy sản: Cải thiện môi trường nước. Tăng tỷ lệ sống vật nuôi. Màu cám đẹp ánh.