Compound Premix B208 For Fish

Bổ sung vitamin và khoáng cho cá.