Sodium Butyrate

Ngừa tiêu chảy, tăng trọng, phát triển nhung mao đường ruột.

Danh mục: