Mixed Feed Additive Betaine Hydrochloride 98%

Công dụng thay thế 1 phần Choline và Methionine, kích thích thèm ăn.