Rich Red Cimelia (Fuhongbao)

Bổ sung khoáng hữu cơ, tác dụng hồng da mượt lông.

Danh mục: