Protigen-F100

Bổ sung đạm dễ hấp thụ, cải thiện đường ruột.