AP920, Spray Dried Animal Blood Plasma Pork Only (Bột huyết tương)

Bổ sung đạm dễ hấp thụ, tăng miễn dịch.