FEED SWEETENER (Siêu Vị Ngọt Tố) (Saccharin sodium)

Tạo vị ngọt cho thức ăn chăn nuôi.

Danh mục: