Chromium Picolinate

Bổ sung Chrom, cải thiện chất lượng thịt.

Danh mục: